Træk din regning fra i skat

Hos Vestfyns VVS i Middelfart hjælper vi dig med at spare penge på håndværkerne. Meget af vores arbejde, får du til en billig pris, når du modtager din kontante besparelse for vores arbejdsløn. Det gælder f.eks. både når du skal have installeret en varmepumpe eller udskiftning af varmekilde til grøn energiløsning.

Fradrag for håndværker-løn i 2021

Mange services og håndværkerydelser, som du får udført i din helårsbolig eller sommerhus, kan trækkes fra i Skat. Dette sker gennem Statens fradragsordning kaldet håndværkerfradrag eller servicefradrag. Denne ordning er også kendt under navnet BoligJobordning.

Satser for håndværkerfradrag i 2021

BoligJobordning giver fradrag på op til 25.000 kr. per voksne person med bopæl på adressen. Det vil sige, at man som samlevende kan få tilbagebetalt op til 50.000 kr. for udført arbejde. Dog gælder fradraget udelukkede arbejdslønnen, og arbejdet skal være listet Skats oversigt over godkendte ydelser for service og energibesparelser. Inden for VVS-arbejde kan du blandt andet opnå fradrag for følgende:

Du finder den fulde liste over godkendte håndværkerydelser og serviceydelser her.

Hvad kan man ikke få håndværkerfradrag for?

Du kan få fradrag for mange ting, det er næsten nemmere at nævne ydelser som du ikke kan få fradrag for:

  • Nybyggeri
  • Arbejde, som bliver betalt af en boligforening med fællesudgifter
  • Renovering på en bopæl, hvor du ikke selv har adresse
  • Arbejde, som ikke betales digitalt

Det er nemt at registrere dit håndværkerfradrag

Dit håndværkerfradrag i BoligJobordningen fungerer ved, at hver voksen person i husstanden kan få fradrag på henholdsvis håndværkerydelser og serviceydelser. Men I skal selv indtaste jeres egen andel, eftersom beløbet ikke automatisk overføres mellem ægtefæller.

Bemærk, at I skal have betalt regningen elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt regningen. Derpå skal beløbet skrives på selvangivelsen sammen med nogle få oplysninger. Desuden skal I have en faktura (eller en skriftlig erklæring, hvis arbejdet er udført af en privatperson).

Klik her for at læse mere om håndværkerfradraget på Skat. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål.